Služby

Daňová evidence

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • zaúčtování účetních dokladů
 • operativní evidence drobného dlouhodobého hmotného majetku a evidence dlouhodobého hmotného majetku
 • sestavení účetních knih (peněžní deník, pokladní kniha, kniha pohledávek a kniha závazků, popř. valutová kniha)
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku)
 • vypracování výkazu majetku a závazků; výkazu příjmů a výdajů
 • vypracování přiznání k dani z příjmů
 • vypracování průběžných přehledů o příjmech a výdajích
 • evidence a zaúčtování DPH
 • vedení knihy daňových dokladů, seznamu daňových dokladů a záznamové povinnosti DPH
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při všech kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • statistické výkazy
 • vystavování vydaných faktur a jejich zasílání

Podvojné účetnictví

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • vytvoření optimální účetní osnovy
 • zaúčtování účetních dokladů
 • sestavení účetních knih (knih syntetické a analytické evidence, hlavní knihy, účetního deníku)
 • kniha závazků a pohledávek
 • sestavení výsledovky hospodaření společnosti, střediska nebo zakázky
 • vypracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty včetně záznamní povinnosti, knihy daňových dokladů a seznamu daňových dokladů
 • účetní evidence hmotného a nehmotného majetku (karty majetku a inventurní soupisy)
 • sestavení roční účetní závěrky
 • vypracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně přílohy k přiznání
 • vypracování statistických výkazů
 • spolupráce při provádění inventur
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zpracování Cash Flow

Mzdová agenda a personalistika

 • zaregistrování u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
 • spolupráce při uzavírání pracovních smluv a jejich vytvoření
 • zpracování a vyhotovení dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • vyhotovení dohod o hmotné odpovědnosti
 • výpočet mezd zaměstnanců (výplatní pásky, podpisové listiny), evidence mzdových složek zaměstnanců
 • rekapitulace mezd a vyčíslení odvodů
 • vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • vypracování bankovních příkazů pro peněžní ústavy na odvody mezd
 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • vyhotovování zápočtových listů
 • účast při kontrolách finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • potvrzení zdanitelných příjmů zaměstnanců
 • sepisování výpovědí

Ekonomické poradenství

 • ekonomické poradenství
 • účetní poradenství
 • poradenství při výběru optimální formy podnikání (fyzická osoba, sdružení, s.r.o., v.o.s., a.s., k.s) a odborná pomoc při jejich založení
 • účast na obchodních jednáních
 • zpracování podkladů a žádostí o úvěry
 • poradenství a odborná pomoc při organizačních změnách a ukončení podnikání

Daně

 • daň z příjmu fyzických a právnických osob
 • daň z přidané hodnoty
 • daň dědická a darovací
 • daň z nemovitostí
 • daň z převodu nemovitostí
 • daň silniční
 • daň spotřební
 • daň vybíraná zvláštní sazbou

Ostatní

 • podnikatelské záměry
 • vyhotovování finančních analýz
 • průběžné vyhodnocování základu daně
 • kontrola účetnictví s daňovým dohledem ve Vaší firmě
 • rekonstrukce špatně nebo neúplně vedených účetnictví
 • opravy účetnictví
 • výuka účetnictví
 • účetní komentování daného problému
 • sepisování smluv
 • administrativní služby – dopisy, žádosti, upomínky, oznámení...
 • leasingy
 • archivace dat
 • rekonstrukce účetnictví

Speciální nabídka

 • účetní a ekonomické poradenství prostřednictvím mailu a telefonu (pro stálé klienty)
 • poskytování informací o aktuálních změnách v zákonech
 • díky naší spolupráci s některými bankami, výhodné nabídky při poskytování úvěrů a bankovních služeb

NAŠI PARTNEŘI:
pizzerie kolín | pizzerie mladá boleslav | pizzerie pardubice | stavebniny | sisliescort | istanbul escort | taksim escort | mecidiyekoy escort | maslak escort | umraniye escort | atakoy escort | besiktas escort | bakırkoy escort

beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts